Rekreationsområdet Laddran i Marieholm

Svanar

Ingen vet varför området kallas Laddran. Ingen vet heller vad laddra eller laddran betyder. Området ägs av Eslövs kommun som också var med under resan att få området klart.

Redan under 90-talet fanns långt gångna planer på att göra något av området men det hela gick i stå. Det fanns dock de som inte gav upp. Under 2010 ansökte Marieholms byaförening om stöd från Leader MittSkåne, ett så kallat paraplyprogram, för att ta reda på förutsättningarna för att genomföra projektet.

Sedan rullade det på, byaföreningen och kommunen arbetade tillsammans, mest inblandad från kommunens sida var kommunekologen Anna-Carin Linusson, och från byaföreningen flera engagerade personer, Olle Håkansson var den som var med hela vägen och genom åren lade han ner mycket arbete.