Fotografier från Laddran och dess omgivningar.

Januari 2010

Januari 2012

Mars 2012

Maj 2012

Munken som reglerar vattennivån.

Januari 2016

September 2017