Bilder från vår trädgård juni 2014.

Sundeliusparken Sundeliusparken