1912. Mejeriet var då det tredje största i Skåne (efter mejerierna i Höör och Skurup) . Mejeriet hade ett mycket stort upptagningsområde - från Asmundtorp utanför Eslöv men ända från Lilla Harrie, Trä och Norrviddinge och Vittskövle kom dagligen hästdragna mjölkskjutsar. Den dagliga invägningen av mjölken från nära 200 bönder uppgick till ca 23 000 liter.
Efter separering i två separartorer avskildes grädden, ca 2000 liter, som transporterades in i smörrummet där den förvarardes i en stor behållare, s.k. vanna, och där grädden behandlades med löpe.
I smörrummet stod två smörkärnor, som påföljande morgon fylldes med den behandlade grädden varefter kärningen påbörjades och höll på ca två timmar då grädden förvandlats till ca 800 kg smör, som till viss del tillverkades i halvkilos paket men den övervägande delen packeterades i tunnor, s.k. drittlar om 50 kilo och som förvarades i kylrummet och hämtades var 10de dag av en lastbil från Svenska Mejeriernas Exportförening i Malmö för vidare export, företrädesvis till England.
Den separerade mjölken, skummjölken gick tillbaka till bönderna. Osttillverkning förekom icke.

En mjölkflaska, ca 50 liter, som användes i hela landet av bönderna att lämna mjölk till de olika mejerierna.