Sidan visar flygfotografier över Marieholm.Första flygbilden över Marieholm. Tagen 1928 av Merus Eskilson, överstelöjtnant vid flyget och sedermera disponent vid Thulinverken i Landskrona. /Börje G.

Fotografiet från omkring 1935. På bilden syns inte bara bilar på Storgatan utan även ett hästekipage. Förmodligen är de tre nästa bilderna från samma tid.

Mejeriets skorsten i bildens mitt finns kvar, liksom tegelbrukets upptill höger. Bruksgatan mitt i bilden är uppkallad efter tegelbruket.

Marieholms yllefabrik och längst ner i bilden kooperativa, senare Lekland.

Reslövs kyrka.

Reslövs kyrka.

Västerut, man har börjat bygga ut Nygatan.

Samlingshemmet nere till höger.Okänt datum. Vänstertrafik gäller. Klaragatan är inte utbyggd.


Fotografiet från omkring 1938.

Kanske runt 1940. Vet du?

Storgatan. Huset längst ner i bilden är "Villa Hallmark", ägd av Thure Hallmark, då direktör för Marieholms yllefabrik. Numera går Saxån mycket närmare Storgatan i bildens nedre del.


Tre bilder tagna från Marieholms Yllefabriks skorsten. 1940-tal? Erhållna av Siv von Rosen, dotter till direktör Thure R. Hallmark, då ägare av Marieholms Yllefabrik AB.

Silon

            1956 Centrumhuset och Samlingshemmet.

Silon

            1956 Badet och idrottsplatsen.

Silon

            Lantmännens silo som revs 1995.


            Av senare okänt datum. Vet du?

2011, Kvarngatan, Ringvägen och Köpmannagatan.

Fotograf: Jan Nilsson

Från 2011, Storgatan och Stora Torg.

Fotograf: Jan Nilsson
Det finns förmodligen många fler intressanta fotografier. Har du ett eller några så hör av dig,
tel 072 250 02 40 eller mejla rustan@ligander.se