Börje Gustafssons fotoalbum.

Texterna är, där såna finns, hämtade från albumet. Flera foton är utelämnade men finns med i andra sammanhang.
Bilderna kommer inte i tidsordning eller samlade inom ett visst område.
Kursiverad text är inte av Börje Gustafsson.

Börje Gustafsson, Mr Marieholm, med ett foto på Onsjö velocipedklubb.
Finns med.

Utsigt öfver Mariehom d. 24. maj 1905. Hjertliga lyckönskningar sändes på födelsedagen från Gustafva och Augusta.
FOTO RAGNITT, HBG HANDL. ALFR. BENGTSSON.

Nybyggen, kommunalhus och brandstation. Nu torg i förgrunden.

Marieholmsgården

1910-tal. Arrendatorn å Marieholmsgården, Åkesson, harvar i nuvarande Sundelius park. I bakgrunden Marieholmsgården.

Nykterhetslogen i Högestorp i början på 1910-talet.

Torgdag i Marieholm en fredagsafton 1928. T.v. med vit häst fiskhandlare Aug. Jonasson, trädgårdsmästare Lundkvist från Asmundtorp och slaktare Georg Pettersson med hjälpreda.

Byggmästare Sigfr. Svensson vid sin verkstad på Kvarngatan.
T.h. skymtar Onsjö härads vägdistrikts garagebyggnad.

Första världskriget. Landstormsmän från Mariholm vid brandstationen.
Längst t.v. källarmästaren Alfr. Bengtsson.

Arb. byggnadsförening 1928. Serverings- jämte möteslokal och öppen dansbana. På skylten t.v. "dansbiljetter" och t.h. "dans å platsen varje lördag".

"Arken", Marieholms minsta hus. Rivet på 1950-talet.

I trädgården till fast. Åkarp 5. Fr.v. polis Anton Gustafsson, tingsvaktmästare A. Lundkvist, (svart "styving") lantbrukare Jöns Nilsson, (vit hatt) ägare till Åkarp 5:1, längst t.h. Jöns bror Sven Nilsson som arbetade på spannmålsmagasinet i Marieholm. Kortspel och toddydrickning. 1915-16.

Bageriiderskan Emma Andersson, intill "Kringlan", med sin famillj.
T.h. skymtar byggm. Svenssons verkstad, riven i 1910-talets första år.

"Gästgivarstället" rivet för att ge plats åt nytt torg. Gården nyuppfördes omkring 1950 på annan plats.

Parti av Saxån. Bron vid yllefabriken 1920-30.

Kvarngatan omkr. 1950.

På området ligger nu Marieholms korv AB.

Maria vid sitt hus.

Marias hus t.v.

T-Ford i Marieholm 1921. I baksätet fr.v. fru Therese Bengtsson och fru Ida Jönsson. I framsätet fr.v. grosshandlanden Alfr. Jönsson och sparbankskamrer H. Alfr. Bengtsson.

Lantbrukare Oscar Svensson i Reslöv i en T-ford.

1950. Marieholms Skytteförening 50 år.
Prisutdelning vid skyttepaviljongen.

"Gula Paviljongen", belägen där nu Onsjögården ligger. 1910-tal?

Hösten 1952, Marieholms första TV-mottagning. Masten på Samlingshemmets tak. En dansk experimentsändare kunde mottagas. Hörbysändaren i bruk 1958. Arr. Reslövs föreläsningsförening.

Lastning av kolsäckar på bangårdsområdet på 1910-talet.Vid korna en lantbrukare Klang från Håstenslöv. Mannen i mitten som senare hade ett småbruk intill dåvarande Reslövs ålderdomshem. En period extra polis.

I hörnet av Lagmansgatan - Ringvägen bedrev slaktarmästare
A. Pettersson i många år en slakterirörelse. Här hans båda söner,
Elis (vid ratten) och Georg (bakom bilen) med deras "köttbil".
Bilden tagen i Svalöv.

Marieholmsgården på 1930-talet?

Maskerad

Maskerad å Byggnadsföreningen på 1930-talet

Storgatan i mitten på 1930-talet. I fastigheten t.h. slakteributik, nästa affär kaffebutik och pappershandel och i vita 2-planshuset bageri.
T.v. Hanssons bageri och Kooperativa.

Onsjö velocipedklubb 1892-1921. Bilden från 1895.
Kända; fr.v. timmerhandl. Nils Persson, sakförare Nils Svensson, 4:de fr.v. muraren Jöns Andersson.

Fabrikör Jönsson var intresserad av vackra blommor och sydländska träslag. Hans trädgård var en stor sevärdhet. I drivhuset närmast fanns druvstockar och persikoträd.

Skyttepaviljongen intill Tegelbruket. Marieholms skytteförening startade år 1900. Mannen i plommonstop, färgmästare Bäckström sedan landstingsman Anton Hultgren. De två i "skärmmössor", t.v. fabrikör Ad. Lundkvist i Håstenslöv och tegelmästare N. J. Lindh.

Handl. Axel Assarsson vid sin ved : kolaffär.
Fabr.gat. 9, nuv. ägare A.Callmer HB.

Möllan i Marieholm vid Kvarngatan. Riven 1932?

Åns lopp ändrades inne i samhället år 1932?
Entreprenör Arthur Jönsson vid sin grävmaskin.

Utflykt till Röstånga 1898.

Ängholmen. Rivet hus på Storgatan. Uppfört av byggmästare Svensson på 1910-talet.

Fabrikören Anders Eskilson med sin familj 1910. Husets läge : Kvarngatan.

Hans & Chatarina Olssons hus 1915. I hörnetStorg.-Järnvägsgatan. T.v. skymtar murare Jöns Anderssons fastighet. Lägg märke till furuskogen omkring, planterad i början av 1860-talet.

Urmakare J. G. Åkesson i sin uraffär på Storgatan. Mitt för sparbanken. Uret är ett österrikiskt ur som Åkesson har till reparation.

Gamla Folkets Hus runt 1915.

Scouter, blåvingar och vargungar.

Tingshuset på 1920-talet. T.v. på taket, tingsklokan från 1776. Hänger nu vid kyrkostugan. (Klockan stals 2014, ej återfunnen.)

Riven fastighet vid Järnvägsgat (övergången vid järnvägen som nu är borta). Här inrymdes speceri- och diverseaffär.
Även försäljning av järnvaror, kol och ved m.m. T.v. "Fridhem".

Bron över Saxån vid yllefabriken sekelskiftet 1900. Lägg märke till tvättplatsen intill bron.

Storgatan i Marieholm fick beläggning med gatsten i mitten av 1930-talet.Här ung. vid skolan. Mannen som stöttar sig mot lastbilen är August Bengtsson, som hade åkerirörelse i Marieholm. Han kallades vanligen "långe August" på grund av sin längd.

"Hilda Nils-Svens" hus vid hörnan Storgatan - vägen mot yllefabriken/Reslövsgården.

Andra sidan vägen (nuvarande 108) låg en trädgård tillhörande gästgivargården. Bilden från 1910-talet.Mannen i uniformsmössa t.v. polisuppsyningsman Anton Gustafsson Marieholm, männen i kaskar tillhörde den ridande polisen, längst t.h. i halmhatt och skägg, källarmästare Alfr. Bengtsson.

Marieholms skytteförening 1902 i "Tages hörna".

Omkr. 1910, Kävlingevägen. Huset t.v. inrymde "100-mannaföreningens" sal och huset t.h. fanns under perioder ett skomakeri.

Fabrikör Eskilson med sina arbetare. E. hade cigarrfabrik, vilken lades ned 1915 då Svenska Tobaksmonopolet kom till och övertog all privat tillverkning.