Andra Marieholm


Att Marieholm är en populär benämning på samhällen och annat kan du se här nedan.

Mariestad

Vadsbo Museum ligger på den anrika holmen Marieholm vid Tidans utlopp i Vänern. Här ägde Gustav Vasa en gård, som hans son hertig Karl bebodde under 1570-80-talen vid anläggningsarbetet med den nya staden Mariestad. Stadsprivilegierna undertecknades den 9 oktober 1583. Från år 1660 fick ön en ny funktion då landshövdingen för Skaraborgs län flyttade till Mariestad med placering på holmen Marieholm. Museet är inrymt i fyra av de gamla residensbyggnaderna; Östra och Västra flyglarna från 1811 respektive 1813, samt Västra och Östra Stallängorna från 1765. Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening har sedan 1917 samlat den rikedom av föremål som i dag ger oss möjlighet att spegla och förstå traktens historia. Sedan jubileumsåret 1983 förvaltas museet av Mariestads kommun.
Du kan öppna länken här.


Göteborg S/S Marieholm Vid Packhuskajen i Göteborg finns S/S Marieholm. Hon är det sista av Svenska Amerika Liniens fartyg som finns kvar i Sverige. Ångbåten S/S Marieholm byggdes på Odense Stålskibværft i Odense, Danmark, och levererades 1934 till Svenska Amerika Linien, S.A.L. Hon är 70 meter lång, 11 meter bred och är utrustad med en 3-cylindrig compoundångmaskin.
Under sin tid i S.A.L hade hon plats för 148 passagerare. Fartygets uppgift var att hämta resenärer runt om Östersjön för vidare transport till de stora atlantgående Amerikabåtarna som avgick från "Amerikakajen" i Göteborg.
Hon bär här fortfarande rederiets färger och skorstensmärke. I samband med krigsutbrottet mobiliserades S/S Marieholm och tjänstgjorde som stabsfartyg för marinen, ofta med amiralen och hans stab ombord. När flottan utrangerade S/S Marieholm 1977 gick hon några år i bland annat Öresund.
Numera är fartyget restaurang.
En länk till restaurangen finns här

En stadsdel i Göteborg heter Marieholm och är ett industri- och handelsområde i östra Göteborg.
Området har sitt namn efter Marieholms landeri.
Mitt i bilden flyter Göta Älv.


Göteborg
Marieholm är ett brukssamhälle i Småland i Gnosjö kommun.
En länk om samhället Marieholm
Ännu en länken finns här
Marieholms Bruk
IF


Tidigare tillverkades segelbåten IF på bruket.

OSKARSHAMN

Även i Oskarshamn i Småland finns ett Marieholm. Dock ett mindre område nära väg 37 som är infart västerifrån till staden.

EDSBRUK

I Edsbruk i Västerviks kommun finns ett Marieholm.

KORSEBERGA

I Korsberga i Vetlanda i Småland finns ett Marieholm.

VIMMERBY

I Vimmerby i Småland finns ett Marieholm.

ANEBY

I Aneby i Småland finns ett Marieholm.

ÖSTHAMMAR

I Östhammar i Uppland finns ett Marieholm.

VÄSTERVIK

I Västervik i Småland finns ett Marieholm.Dessa orter är visserligen små; men dom finns. Liksom vårt eget Marieholm.

En helt annan sak; i Angered i Göteborg finns Marieholms Boll Och IdrottsKlubb, BOIK:


Det finns förmodligen många fler intressanta fotografier och fakta. Har du ett eller några så hör av dig,
tel 072 250 02 40 eller mejla rustan@ligander.se