Fågelviken en svunnen epok, anno 2007

Klicka på en bild för att visa den i större format.


Fågelviken (6500 meter från Vese) var förr, och i viss mån även idag, Härnäsets centrum. Det stora stenbrottet och handelshuset nere vid Åbyfjorden gav många människor jobb och det är ingen slump att Härnäsets Folkets Hus ligger här. Stenhuggarfackets avdelning 14 hade sitt säte i Fågelviken och många är de konflikter som har förhandlats här, och otaliga arbetslöshetsstämplingar har utförts. Stenhuggarna var ett radikalt och ideologiskt folk som inte gärna vek sig för bönder eller bolagschefers nycker. Nu var ju inte allt ideologist och tungsint. Dansbanan fanns t ex vid Folkets Hus, och var till stor glädje för de flesta. Först låg dansbanan vid infarten mot Eds gård, men efter klagomål från några religiösa damer flyttades den till Fågelviken. Allra längst ut på den väg som går in vid Folkets Hus och förbi badplatsen och småbåtshamnen ligger alltså stenbrottet som skapade Fågelviken. Nere vid svängen vid sjön låg där ett handelshus, men det brann 1914. Idag är stenbrottet övergivet och rensat på det mesta av intresse, men en del fundament, banvallar och skrot finns kvar. Det är cirka 1000 meter till brottet från Folkets Hus. Det går att köra dit med bil, men parkeringar är det lite dåligt med under sommarens högsäsong. Höst, vinter och vår är det inga parkeringsproblem alls. När brottet var nedlagt blev det ett av alternativen till placeringen av det stenhuggarmuséet som då planerades. Det blev emellertid Hunnebostrand som vann, och där finns idag muséet.

Några länkar med anknytning till sten:
Stenhuggarmuséet i Hunnebostrand
Tanums Hällristningsmuseum
Vitlycke museum